Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ sáu, 27/8/2021, 15:4
Lượt đọc: 3375

Tuyển sinh lớp 1 đợt 2 năm học 2021-2022

         Căn cứ tình hình thực tế tuyển sinh đợt 1, hội đồng tuyển sinh quận đã phân bổ học sinh lớp 1 đợt 2 năm học 2021-2022. 

        Đề nghị phụ huynh nhấp vào link bên dưới đế xem danh sách, đăng ký và xem kết quả đăng ký. 

        1. Danh sách đã phân bổ đợt 2 (vui lòng xem danh sách để biết trẻ được phân bổ trường nào)

        2. Đăng ký nhập học cho trẻ (vui lòng xem mã số đăng ký trong danh sách đã phân bổ để đăng ký)

        3. Kết quả đã đăng ký (vui lòng chọn trường theo danh sách để xem kết quả đã đăng ký)

 

Lưu ý: Những trẻ chưa có tên trong danh sách đợt 2, vui lòng liên hệ UBND phường của mình đang sinh sống để bổ sung danh sách.

Tác giả: Tuyen sinh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86