Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ hai, 28/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 1901

Thông báo về xét tuyển viên chức ngành giáo dục Quận 4 đợt 2 năm 2020

Thời gian triệu tập ứng viên và lịch phỏng vấn: sẽ có thông báo sau.

Để chuẩn bị tốt kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 thông báo ứng viên dự tuyển viên chức ngành giáo dục Quận 4 cần nghiên cứu các nội dung sau:

1. Phần kiến thức chung

-  Luật Viên chức (Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành);

Tùy theo ứng viên dự tuyển bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở hoặc Trung học phổ thông sẽ nghiên cứu Điều lệ trường tương ứng:

- Điều lệ trường mầm non (Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Điều lệ trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

2. Phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ

2.1 Đối với giáo viên

- Hiểu biết về các phương pháp dạy học phù hợp đặc thù bộ môn, chuyên ngành giảng dạy; Quy định đánh giá học sinh (tùy theo bậc dự tuyển); Quy định về đạo đức nhà giáo (theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Ứng viên sẽ được bốc thăm 1 bài dạy; chuẩn bị soạn giảng, tổ chức một hoạt động theo yêu cầu.

2.2 Đối với nhân viên

Biết cách thiết lập, quản lý và sử dụng hệ thống hồ sơ, sổ sách; quản lý, sử dụng, bảo quản thiết bị.

Hiểu biết các quy định liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nhân viên văn thư:

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

+ Nhân viên thư viện:

- Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; Quyết định số 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2004 về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

- Công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

Thời gian triệu tập ứng viên hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn: sẽ có thông báo sau.

Tác giả: admin
Nguồn tin: Tổ chức

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86