Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ ba, 2/8/2016, 0:0
Lượt đọc: 4502

Về hướng dân chuẩn bị nôi dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017

Về hướng dân chuẩn bị nôi dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017

   ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                          Quận 4, ngày 29 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

Về hướng dẫn chuẩn bị nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức

Năm học 2016-2017

 

Để chuẩn bị tốt phần phỏng vấn kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 thông báo ứng viên xét tuyển các chức danh giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở cần nghiên cứu các tài liệu sau :

I. Nội dung, hình thức phỏng vấn, thực hành:

1. Nội dung : gồm 2 phần

1.1 Phỏng vấn phần kiến chức chung: Yêu cầu ứng viên có hiểu biết về :

1. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật GD số 38/2005/QH11 ngày 25/11/2009;

2. Điều lệ Trường Mầm non (ban hành kèm theo theo quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ)

4. Điều lệ Trường tiểu học (ban hành kèm theo theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5. Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ)

6. Điều lệ Trường trung học cơ sở (ban hành kèm theo theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

7. Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung  học cơ sở công lập (ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ)

8. Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào)

9. Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (ban hành kèm theo theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

10. Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

11. Một số nội dung về đổi mới phương pháp dạy học và ứng dựng CNTT trong dạy học.

12. Những vấn đề đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo hiện nay.

Lưu ý : Ứng viên đăng ký dự xét tuyển cấp học nào thì tham khảo Điều lệ Trường và Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tương ứng với cấp học đó.

1.2 Phỏng vấn phần kiến thức chuyên môn (thực hành giảng dạy):

- Yêu cầu ứng viên phải có kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học để giải quyết một vấn đề chuyên môn cụ thể, giải một bài toán, bài tập, dạy bài tập đọc, cách giảng dạy một số khái niệm, định nghĩa ... , các vấn đề chuyên môn theo từng cấp học, bậc học;  có khả năng trình bày bảng.

- Nội dung câu hỏi :

+ Đối với giáo viên mầm non : tổ chức hoạt động cho trẻ với nguyên vật liệu mở.

+ Đối với giáo viên tiểu học : chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 4.

+ Đối với giáo viên THCS : chương trình SGK từ lớp 6 đến lớp 8.

2. Hình thức :

2.1. Phỏng vấn kiến thức chung: yêu cầu ứng viên trình bày trên giấy để trả lời các vấn đề có liên quan đến Luật Giáo dục, Điều lệ nhà trường, các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo hiện hành. Thời gian 40 phút.

2.2. Phỏng vấn kiến thức chuyên môn:  Ứng viên bốc thăm đề thực hành và chuẩn bị nội dung trình bày trên giấy 5 bộ (gởi cho tổ phỏng vấn khi vào phòng phỏng vấn theo lịch phỏng vấn), sau đó ứng viên trình bày nội dung đó trên bảng, thời gian tối đa 15 phút.

- Ứng viên trả lời các câu hỏi do tổ phỏng vấn đặt ra để làm rõ nội dung mà ứng viên đã trình bày.

II. Thời gian phỏng vấn :         

1. Phần kiến chức chung :  tất cả các ứng viên có mặt lúc 8 giờ 30 thứ ba ngày 09/8/2016.

2. Phần kiến thức chuyên môn (thực hành giảng dạy) như sau:

Giáo viên Mầm non

Sáng thứ năm 11/8/2016

8 giờ - 11 giờ 30

Giáo viên tiểu học dạy Thể dục

Sáng thứ năm 11/8/2016

8 giờ - 11 giờ 30

Giáo viên tiểu học dạy Tiếng Anh

Chiều thứ năm 11/8/2016

13 giờ 30 - 16 giờ 30

Giáo viên THCS môn Toán

Sáng thứ sáu 12/8/2016

8 giờ - 11 giờ 30

Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn

Chiều thứ sáu 12/8/2016

8 giờ - 11 giờ 30

Giáo viên THCS môn Văn + Tiếng Anh + môn Sử

Sáng thứ bảy 13/8/2016

8 giờ - 111 giờ 30

Giáo viên THCS môn Vật Lý + môn KTNC+ môn GDCD

Sáng thứ hai 15/8/2016

8 giờ - 11 giờ 30

Giáo viên THCS môn Địa lý + môn Sinh

Chiều thứ hai 15/8/2016

13 giờ 30 - 16 giờ 30

III. Địa điểm phỏng vấn: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quận 4

            (Số 2 đường Vĩnh Khánh, Phường 9 Quận 4)

Lưu ý : - Tất cả các ứng viên có mặt lúc 8 giờ 30 thứ tư ngày 03/8/2016 để nghe hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn.

 - Ứng viên thường xuyên theo dõi thông báo tiếp theo tại địa chỉ Website của Phòng Gíao dục và Đào tạo Quận 4 (http://gdq4.e-school.edu.vn hoặc http://pgdquan4.hcm.edu.vn/ ) hoặc Số ĐT liên hệ: (08)39401196                                                                                                                  BỘ PHẬN TỔ CHỨC

 

 

Tin cùng chuyên mục

164