Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ hai, 18/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 549

Tập huấn triển khai Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 - Tập huấn triển khai về Thông tư 14/2018/TT – BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ GDĐT và Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDDĐT về Ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Qua tập huấn giúp quý thầy cô nắm được:

 Thông tư 14/2018-BGDĐT:

- Nhằm để hiệu trưởng tự đánh giá và từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường.

- Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng.

- Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hiệu trưởng.

 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

- Để làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Cùng đó làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.

Đến tham dự buổi tập huấn có:

Bà Cao Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 

Bà Cao Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 - Phát biểu chỉ đạo buổi tập huán.

 

 

 

Tác giả: Thanh Lê

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86