Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ năm, 27/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 685

Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2022

Sáng ngày 21/02/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự có đồng chí: Bùi Quốc Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch HĐND Quận 4.

Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo trong nhiệm kỳ vừa qua đã luôn nổ lực, phát huy vai trò lãnh đạo của mình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đại hội như: cơ sở vật chất toàn ngành tiếp tục được xây mới đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn quận, giảm dần tỉ lệ học sinh/lớp, nâng cao dần tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, tăng cường diện tích sân chơi cho học sinh, tăng cường nhiều hình thức khuyến học, xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục, phát động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”; thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông” bằng hình thức tổ chức nhiều loại hình học tập ngoại ngữ trong nhà trường… Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ thường xuyên quán triệt cho đảng viên và quần chúng về việc đấu tranh chống mọi quan điểm sai trái, hành vi, lời nói, làm trái với đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; quan tâm thực hiện kịp thời việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, trình độ đội ngũ giáo viên trong toàn ngành đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 90%.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết  phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đúng Điều lệ của Đảng; rèn luyện tu dưỡng đạo đức, không vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định về những điều đảng viên không được làm; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn về chống mù chữ, phổ cập giáo dục cho các bậc học như đã đạt được trong những năm trước; phấn đấu công tác xây dựng, đưa vào sử dụng các trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị học theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

 

 

 

 

 

Tác giả: Thanh Lê

Tin cùng chuyên mục

164