Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ năm, 16/9/2021, 9:11
Lượt đọc: 1923

LINK TIẾNG VIỆT

1        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 1     https://youtu.be/w6_E3oLMgpE

2        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 2     https://youtu.be/W25JgdpUNTc

3        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 3     https://youtu.be/T-pgb32Av7A

4        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 4    https://youtu.be/yItYaGGoVNU

5        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 5     https://youtu.be/Azg094N20T0

6        Khối 1_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 5_ôn tập  https://youtu.be/5HB92b3OSHs

7        Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 1     https://youtu.be/4TbBrP9IpTw

8        Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 2     https://youtu.be/n3YbkH3YBRc

9        Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 3     https://youtu.be/8m761efxDsM

10      Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 4     https://youtu.be/ntBmKC2Dk6o

11      Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 5     https://youtu.be/fFwlV2gmEhk

12      Khối 2_Tiếng Việt_Tuần 1_Bài 6     https://youtu.be/NDfhg0rTVRI

13      Khối 3_Tiếng Việt_Tuần 1 https://youtu.be/9z5RGhfU4zs

 14      Khối 3_Tập đọc_Tuần 1    https://youtu.be/iS5S-g3iZLw

 15      Khối 4_Tập Làm Văn _Tuần 1       https://youtu.be/aZc3dyzzV8I

 16     Khối 4_Tiếng Việt_Luyện từ và câu_Tuần 1       https://youtu.be/JgGC1jM3UNA

17      Khối 4_Tiếng Việt_Tập đọc_Tuần 1 https://youtu.be/gMrgRHQi6VA

18      Khối 5_Tiếng Việt_Tuần 1      https://youtu.be/Wk_QAwpalkk

19      Khối 5_Tiếng Việt_Kể chuyện_Tuần 1 https://youtu.be/nPCWeHs1tkk

20    Khối 5_Tiếng Việt_ Tuần 1

https://thdoanthidiemq4.hcm.edu.vn/upload/Extract/thdoanthidiemq4_tv5_1692021131433/index.html

 

 

 

 

 

 


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

164