Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ tư, 15/9/2021, 20:52
Lượt đọc: 2247

LINK BÀI DẠY TIẾNG ANH TUẦN 1 CÁC KHỐI LỚP

family and friends_Tiếng Anh_Khối 1_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=UnSKM_JfL9E

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 1_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=PTLYt4d0e9w

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 2_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=POTLYWLi_Ag

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 2_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=cPGnjW_3Qo4

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 3_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=1PFxZdXsNbY

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 3_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=vfJpI6qEPNM

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 4_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=i4FnJMu8wfs

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 4_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=C0LFh1xjFbc

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 5_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=-kg_IiyUxFE

 

 

family and friends_Tiếng Anh_Khối 5_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=7TKPdQ_zfYs

i learn smart start_Tiếng Anh_Khối 1_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=U2twh2bL77U

 

i learn smart start_Tiếng Anh_Khối 1_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=RwB4ZdM3NQ4

 

i learn smart start_Tiếng Anh_Khối 2_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=XkENIxz8e10

 

i learn smart start_Tiếng Anh_Khối 2_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=NnoMedIpFU4

 

i learn smart start_Tiếng Anh_Khối 3_Tuần 1_ Tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=CPliHM_5oJQ

 

i learn smart start_Tiếng Anh_Khối 3_Tuần 1_ Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=CHAALF89_LA

 

 

 

Tác giả: Thanh Lê

Tin cùng chuyên mục

88