Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ ba, 7/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 594

Tư Vấn Hướng Nghiệp và Phân luồng cho học sinh THCS

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Quận 4, ngày 6 tháng 3 năm 2016

 

THƯ MỜI

 

                   Kính mời:

                                        - Đại diện Ban Giám Hiệu các trường THCS.

                                      - Toàn thể Giáo viên chủ nhiệm lớp 9 các trường THCS

         

Đến tham dự buổi chuyên đề: “Tư Vấn Hướng Nghiệp và Phân luồng cho học sinh THCS”.

Vào lúc     : 14 giờ 00 - thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017.

Địa điểm   : Trường Tiểu Học Đặng Trần Côn.

Địa chỉ      : 202 - 203 Bến Vân Đồn, phường 5, Quận 4,

Đề nghị đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 các trường sắp xếp tham dự đầy đủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

Cao Thị Tuyết Mai

 

Tác giả: THCS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87