Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ ba, 24/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 807

Họp giao ban công tác chuyên môn Trung học cơ sở

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /GDĐT

Quận 4, ngày 23 tháng 11 năm 2015

Buổi họp giao ban
công tác chuyên môn THCS

 

 

                   Kính gửi :   

                                     – Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 4;

                                    - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật THHN quận 4;

                                      – Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

 

 

                                                  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 kính mời:

 

Quý Thầy Cô dự buổi họp giao ban công tác chuyên môn Trung học cơ sở
về việc chuẩn bị các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 thi cấp thành phố.

 

- Thời gian:             14g00 thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015      

- Địa điểm:              Hội trường trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ

Số 42, đường Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4

-  Thành phần tham dự:

+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4;

+ Chuyên viên phụ trách phổ thông Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 4;

+ Ban Giám hiệu và giáo viên phụ trách khối THCS trường Bồi dưỡng giáo dục quận 4;

+ Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật THHN quận 4;

+ Ban Giám hiệu các trường Trung học cơ sở;

+ Giáo viên mạng lưới các bộ môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa, Kiến thức Tổng hợp thực tiễn.

 

Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thông báo đến các giáo viên mạng lưới tại đơn vị của mình về tham dự buổi họp đúng thời gian, đủ về số lượng, đúng thành phần đối tượng được triệu tập./.

 

 

                                                                                  TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận :                                                                                 

- Như trên;

- Lưu: VT.                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                                    Trần Minh Ngôn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86