Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ năm, 29/6/2017, 0:0
Lượt đọc: 2723

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 4 Năm học 2017-2018

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục Quận 4 Năm học 2017-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố : 469/TB-GDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQuận 4, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4

Năm học 2017-2018

 

 

       Căn cứ Kế hoạch số 452/KH-GDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 năm học 2017-2018;

     Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 4 năm học 2017 – 2018 như sau:

I.     NHU CẦU TUYỂN DỤNG:

a)    Giáo viên mầm non giảng dạy tại các trường mầm non : 25

       Giáo viên mầm non chuyên biệt : 01

b)   Giáo viên tiểu học giảng dạy tại các trường tiểu học bao gồm: 27

-     Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn      : 14

-     Giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh       : 07

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục  : 02

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Âm nhạc : 02

-     Giáo viên tiểu học dạy môn Tin học   : 01

-     Giáo viên tiểu học chuyên biệt             : 01

c)   Giáo viên trung học cơ sở giảng dạy tại các trường trung học cơ sở: 12

-     Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Văn     : 01

-     Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Sinh    : 03

-     Giáo viên trung học cơ sở dạy môn GDCD : 03

-     Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Thể dục: 02

-     Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Mỹ thuật: 02

-     Giáo viên trung học cơ sở dạy môn Âm nhạc: 01

d)   Nhân viên văn thư         : 03

e)   Nhân viên thư viện         : 03

II.     ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

1.      Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

a)     Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b)     Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c)      Có đơn đăng ký dự tuyển.

d)      Có lý lịch rõ ràng.

e)     Có văn bằng, và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bảng quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

f) Có trình độ ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung xác định giá trị chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C tương đương Khung tham chiếu Châu Âu 6 bậc :

+ Trình độ ngoại ngữ A tương đương A1 (bậc 1);

+ Trình độ ngoại ngữ B tương đương A2 (bậc 2);

+ Trình độ ngoại ngữ C tương đương B1 (bậc 3);

g) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; theo đó các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá rị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

h)  Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Người dự tuyển các chức danh giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể :

a) Chức danh giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Giáo dục mầm non trở lên;

b) Chức danh giáo viên tiểu học: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc Cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên tiểu học;

c) Chức danh giáo viên trung học cơ sở: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên Trung học cơ sở;

3. Người dự tuyển các vị trí nhân viên phải đạt trình độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên có chuyên ngành phù hợp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngạch viên chức của vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

4.      Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a)      Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b)     Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5.      Đối với xét tuyển đặc cách:

Điều kiện xét tuyển đặc cách theo Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

6.      Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

7.      Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đợt xét tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

III.  THÀNH PHẦN  HỒ SƠ :   

Người đăng ký dự tuyển nộp đủ 03 bộ hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4. Tất cả các loại hồ sơ nên sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự như sau:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ).

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được các cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu, trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bảng quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do  cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

5. Bản sao hộ khẩu thường trú, bản sao chứng minh nhân dân.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

Đối với người đăng ký dự tuyển là viên chức có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư  thục yêu cầu bổ sung:

1.    Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

2.    Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Bảo hiểm xã hội.

3.    Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những đối tượng này, nếu đủ điều kiện thì được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

IV.    NỘI DUNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC:

Việc xét tuyển dụng viên chức được tiến hành gồm 02 nội dung :

1. Kết quả học tập của người dự tuyển.

2. Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn trực tiếp.

V.    THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN:

1.  Nộp hồ sơ và phí dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 - Tầng 4 -Trung tâm hành chính Quận 4 (số 18 Đoàn Như Hài P12 Q4 - số điện thoại : 3.9401196) trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 29/6/2017 đến hết ngày 28/7/2017.

2.  Phí tuyển dụng: theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

3.  Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến hai ngày 10/8/2017 và 11/8/2017

4.  Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (số 02 đường Vĩnh Khánh, Phường 9 Quận 4)

5.  Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 15/8/2017.

* Lưu ý:

 - Khi đến nộp hồ sơ dự tuyển, ứng viên nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân.

 - Người đăng ký dự tuyển phải thường xuyên theo dõi để biết thông tin về chỉ tiêu tuyển dụng và tình hình đăng ký dự tuyển tại địa chỉ trang Web http://pgdquan4.hcm.edu.vn/


Nơi nhận:

- Các trường học Quận 4;

- Thông báo tại Phòng GD-ĐTQ4;

- Lưu: VT, TC.

TRƯỞNG PHÒNG


(đã ký)


Trần Minh Ngôn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo kế hoạch số 452/KH-GDĐT-TC ngày 22/6/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4)
STT Đơn vị Chức danh Số lượng cần tuyển Chuyên ngành Ghi chú
I. Chức danh giáo viên :
1 Mầm non 2 Giáo viên Mầm non 1 Mầm non
2 Mầm non 3 1
3 MN Nguyễn Tất Thành 2
4 Mầm non 8 1
5 Mầm non 12 3
6 Mầm non Sao Mai 12 2
7 Mầm non Sao Mai 13 4
8 Mầm non 14 1
9 Mẫu giáo Tuổi Xanh 16 3
10 Mầm non 18 1
11 Mầm non Cảng 6
Cộng 25
12 Tiểu học Đoàn Thị Điểm Giáo viên tiểu học 2 Dạy nhiều môn: 01; Tin học: 01;
13 Tiểu học Nguyễn Huệ 3 2 Dạy nhiều môn: 01; Tiếng Anh : 01
14 Tiểu học Vĩnh Hội 2 Dạy nhiều môn : 01; Nhạc : 01
15 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 3 Dạy nhiều môn: 02; Tiếng Anh : 01
16 Tiểu học Bến Cảng 2 Dạy nhiều môn: 02;
17 Tiểu học Xóm Chiếu 4 Dạy nhiều môn: 02; Thể dục : 01; Tiếnng Anh : 01
18 Tiểu học Đống Đa 2 Tiếng Anh: 01; Nhạc: 01
19 Tiểu học Khánh Hội B 3 Dạy nhiều môn: 02; Tiếng Anh: 01;
20 Vừa học vừa làm 1-6 2 Giáo viên mầm non chuyên biệt : 01; Giáo viên tiểu học chuyên biệt : 01
21 Tiểu học Tăng Bạt Hổ B 4 Dạy nhiều môn: 02; Thể dục : 01; Tiếng Anh : 01
22 Tiểu học Nguyễn Trường Tộ 2 Dạy nhiều môn: 01; Tiếng Anh: 01;
Cộng 28
23 THCS Nguyễn Huệ Giáo viên trung học cơ sở 2 GDCD: 01; Sinh: 01;
24 THCS Quang Trung 2 GDCD: 01; Văn : 01
25 THCS Vân Đồn 1 Sinh : 01;
26 THCS Chi Lăng 1 Mỹ thuật : 01;
27 THCS Tăng Bạt Hổ A 3 Sinh : 01; Thể dục : 01; Nhạc : 01
28 THCS Khánh Hội A 3 Mỹ thuật : 01; GDCD: 01; Thể dục: 01;
Cộng 12
II. Chức danh nhân viên :
1 Mầm non 18 1 Trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư; chứng chỉ A Tin học; Chứng chỉ B ngoại ngữ
2 Tiểu học Tăng Bạt Hổ B 1
3 THCS Tăng Bạt Hổ A 1
4 Bến Cảng 1 Trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện thiết bị; chứng chỉ A tin học; chứng chỉ B ngoại ngữ
5 Xóm Chiếu 1
6 Tiểu học Tăng Bạt Hổ B 1
Cộng 6
Tổng cộng 71
Tác giả: Tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87