Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4
Thứ hai, 15/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 1096

Tập huấn Cơ sở dữ liệu toàn ngành(Mầm non công lập và mầm non ngoài công lập)

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ và thu thập đầy đủ thông tin, số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, giáo dục khuyết tật một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác;

Ngày 12/10/2018 -  Phòng  Giáo dục và Đào tạo triển khai tập huấn đến các trường Mầm non công lập và mầm non ngoài công lập về thực hiện công tác báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2018-2019 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành.

Thông qua tập huấn, các đơn vị thuộc đã được trang bị, cập nhật thêm kiến thức mới về thống kê, nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ thống kê, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn các công đoạn thu thập, phân tích, sử dụng thông tin thống kê trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu, quản lý, điều hành tại đơn vị.

 

 Bà Phan Thị Mộng Thủy - Phó Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 4 -Chỉ đạo việc thực hiện cơ sở dữ liệu toàn ngành.

 

Bà Lê Kim Liên - Tổ trưởng tổ mầm non Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 4 -báo cáo công việc tổ mầm non.

 

Ông Ngô Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 - Tập huấn Cơ sở dữ liệu toàn ngành

Tác giả: Thanh Lê

164