Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận 4

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT: Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

22/2021/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo16-09-2021
2 CHỈ THỊ về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

800/CT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo24-08-2021
3 Thông tư Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

26/2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ GD & ĐT31-01-2020
4 Thông tư Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phố thông

(Tải File đính kèm)

22/2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ GD & ĐT15-01-2020
5 Thông Tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phưong pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

(Tải File đính kèm)

14 /2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ GD&ĐT29-10-2019
6 Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

16 /2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ GD&ĐT29-10-2019
7 Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về dạy thêm, học thêm

(Tải File đính kèm)

2499/QĐ-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ GD & ĐT14-10-2019
8 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

(Tải File đính kèm)

12/2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ GD & ĐT13-09-2019
9 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

11/2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ GD & ĐT13-09-2019
10 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của Ngành Giáo dục

(Tải File đính kèm)

2268/CT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo17-08-2019
11 Luật Giáo dục

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14Bộ giáo dục và đào tạoQuốc hội11-07-2019
12 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

03/VBHN-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo01-06-2019
13 Thông tư quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

06/2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO24-04-2019
14 Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1

(Tải File đính kèm)

05/2019/TT-BGDĐTBộ giáo dục và đào tạoBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO24-04-2019
15 Công văn 5942/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non

(Tải File đính kèm)

5942/BGDĐT-QLCLBộ giáo dục và đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo18-02-2019
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích